Steeds meer mogelijk op gebied van membraanscheiding en drogen

Geplaatst door webmaster

dinsdag 11 oktober 2016

Op 23 en 24 maart vond in Keulen de tweede “International conference on separation and drying technologies for milk and whey” aanpalend aan de Anuga FoodTec beurs plaats. Op dit industrieel georiënteerde congres werden de laatste technologieën op het gebied van scheiding en drogen gepresenteerd.

Het congres begon met een uitgebreide presentatie over de bouw van de wereldwijd grootste zuiveldroger die door GEA voor Fonterra is gebouwd in Nieuw Zeeland. Deze droger met een capaciteit van 30 ton poeder per uur (!) is in anderhalf jaar gebouwd en startte in 2013 vlekkeloos op. Bij het ontwerpproces is geprobeerd om zoveel mogelijk bewezen apparatuur te gebruiken en deze te parallelliseren. Bij het ontwerp van nieuwe ontwerpen werd sterk geleund op CFD berekeningen.

De rest van de eerste dag was gewijd aan membraanprocessen. Koch membrane systems vergeleek reguliere ultrafiltratie membranen die met chloor gereinigd worden met “high pressure, high temperature” membranen die door een pasteurisatie gereinigd worden. In de EU mogen de eerstgenoemde membranen al niet meer gebruikt worden, maar voor de rest van de wereld bieden de HpHT ook voordelen. Hoewel deze systemen duurder zijn, hoeven de membranen minder vervangen te worden, worden er minder chemicaliën gebruikt en zijn productverliezen lager.

ALPMA toonde een membraanconcept waarmee bijvoorbeeld wei tot een hoog droge stof gehalte van 28% geconcentreerd kan worden. In dit concept wordt de wei eerst met UF gescheiden, het permeaat met RO geconcentreerd en vervolgens weer teruggevoerd aan de UF retentaat. Voor dit apparaat ontvingen ze de zilveren Anuga FoodTec award.

MEGA en Novasep gingen dieper in op wei demineralisatie. Hiervoor zijn drie technologieën mogelijk; nanofiltratie, electrodialyse en ionenwisseling. Omdat de membranen voor electrodialyse steeds beter worden, worden nieuwe demineralisatie processen steeds meer een combinatie van nanofiltratie en electrodialyse, en loont ionenwisseling vooral wanneer een hoge graad van demineralisatie bereikt moet worden en dan nog in combinatie met NF en ED.

Op de tweede dag verschoof de aandacht naar droogprocessen. Belangrijk in de keuze van het juiste proces is om de producteigenschappen en de achterliggende fysica in het oog te houden, zoals bijvoorbeeld door SPX getoond werd. In een presentatie van RELCO werd dieper ingegaan op het drogen van weipermeaat, een moeilijk te drogen product. Door het nauwkeurig controleren van lactosekristallisatie en toepassing van nieuwe kristallisatie- en droogconcepten, waarbij een grote hoeveelheid zeer kleine kristallen gevormd wordt, kan een veel efficiënter proces ontworpen worden. Controle van het droogproces is daarnaast van groot belang; door de droogcondities continu aan te passen aan de veranderende buitenluchtcondities, kan de capaciteit 10% verhoogd worden, zoals door Neste Jacobs in samenwerking met Valio werd gedemonstreerd.

De interactie met het product is ook bij verpakken van groot belang. Bij het verpakken van hygroscopische poeders moeten goed opgelet worden bij het ontwerp van de verpakkingsmachine, zoals uitgelegd door Premier Tech Chronos. Bij producten die gevoelig zijn voor oxidatie, is het ook van groot belang om het zuurstofgehalte zo laag mogelijk te houden in de verpakking. Een verschil van een enkele procent zuurstof heeft hierbij al een groot effect of de houdbaarheid, zoals uitgelegd door GEA Avapac.

Tenslotte werd nog ingegaan op de productie van infant food grondstoffen. Hierbij werd onder andere onderzoek gepresenteerd door het University College Cork, waar het doel was om ‘taylor made’ wei voor infant food toepassingen te maken met een zeer specifieke samenstelling in zouten, en eiwitten, zoals de verhouding α-lactalbumine en β-lactoglobuline.

Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat er diverse nieuwe ontwikkelingen zijn om membraan- en droogprocessen te optimaliseren. Dit is vooral het geval bij processen waarbij gebruik gemaakt wordt van specifieke eigenschappen van het product.

Auteur: Martijn Fox

NIZO food research

Nederlandse werkgroep drogen

De Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD) stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame droogtechnologie in Nederland. Sinds 1974 verbindt de NWGD droogexperts in Nederland door thematische excursies, symposia en andere activiteiten.

Meer informatie over de NWGD