Papier drogen bij Smurfit

Geplaatst door webmaster

maandag 6 februari 2017

Op 15 februari 2017 vond de NWGD excursie naar Smurfit in Roermond plaats. In totaal waren er 20 deelnemers aan de excursie. Martijn Fox, penningmeester NWGD opende de excursie, waarna Michel van de Pal van ECN een uitgebreide presentatie gaf over de resultaten van het EELS project.

Het EELS project richt zich op de ontwikkeling van een innovatief concept voor (met name) sproeidrogen waarbij gebruik wordt gemaakt van een vloeibaar sorbens. Hierdoor kan de teruggewonnen latente warmte nuttig worden ingezet en zo het energie gebruik sterk worden teruggedrongen. Op dit moment is met behulp van modelberekeningen de thermodynamische cyclus geverifieerd. Ook is er een sorbens gevonden die voldoet aan de beoogde randvoorwaarden. Op labschaal worden binnenkort de eerste experimenten gedaan om te bepalen hoe het sorbens gebruikt kan worden voor de absorptie stap om zo de aannames in het model te valideren. Het project wordt mede gedragen door een consortium van bedrijven, waaronder FrieslandCampina, Bronswerk, ISPT en Dow. Helaas zal er nog wel vervolg onderzoek moeten plaatsen vinden om tot een echt werkend concept te komen.

Na de presentatie en een korte discussie introduceerde Wim Janssen van Smurfit de papierfabriek van Roermond. Een interessant aspect van papierdrogen is dat energiekosten een relatief groot aandeel vormen (tot 25%) van de totaalkosten. Dit betekent dat er een enorme drive is om te besparen op energiekosten binnen de papiersector. Met name het droogproces is de grote energie slurper, waarbij een 1 w/w% slurrie wordt ingedikt via persen en drogen tot een vrijwel droog papier.

Als laatste onderdeel van de excursie leidde Wim Janssen ons door de fabriek. Startend bij de verpulping en de reiniging van de pulp middels zeegtechnieken en vervolgens kwamen de drooglijnen aan de beurt. Met name indrukwekkend is de snelheid waarmee het papier het proces doorloopt. Dit kan oplopen tot wel 1000 meter per minuut!

Concluderend.. weer een mooie excursie, waarbij we ook een fantastisch kijkje konden nemen in de fabriek. Met dank aan Smurfit! Op naar onze volgende excursie bij TCKI op 13 april 2017. Dan gaan we meer leren over de uitdagingen bij het drogen van keramiek.

Nederlandse werkgroep drogen

De Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD) stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame droogtechnologie in Nederland. Sinds 1974 verbindt de NWGD droogexperts in Nederland door thematische excursies, symposia en andere activiteiten.

Meer informatie over de NWGD